Средства за защита / Capha DesClean Spray - спрей за почистване и дезинфекция на развъдници, клетки, транспортни чанти, помещения, места за спане, превозни средства 500 мл. 140107
Capha DesClean Spray - спрей за почистване и дезинфекция на развъдници, клетки, транспортни чанти, помещения, места за спане, превозни средства 500 мл. 140107
Увеличи снимката

Capha Desclean е широкоспектърен дезинфектант съдържащ комбинация от биоцидни вещества и анионни детергенти за дезинфекция и почистване на обзавеждане и оборудване в помещения за животни. Има бактерицидно и фунгицидно действие, както и сигурно действие срещу паразити и паразитни яйца.
Силно изразените омокрящи и разтварящи свойства на този препарат ефективно подобряват всички хигиенни мероприятия.
Употреба:
за дезинфекция (конюшни, родилни боксове, хранилки, клетки, кацалки, транспортни клетки и средства, манипулационни, уреди) и борба с паразитите.
Начин на употреба: време за експозиция:
дезинфекция на повърхности 30 мин.
профилактика 5 мин.
борба с епидемии 30 мин.
бактерии, гъби, паразити 60 мин.

Съдържание: 100г съдържат 0,2г хлоркрезол; 0,1г глутарал пропандиол
Съхранение: Чувствителен на студ - да не се съхранява на температура под 10оС!
Да се пази от директна слънчева светлина и температура по - висока от 30оС!
Съвети за безопасност: Да се пази от деца! Замърсени дрехи да се отстраняват веднага! При вдишване - да се
излезе на чист въздух! При контакт с кожата - да се измие с чиста вода! При контакт с очите - да се измият няколко
минути под течаща вода! При поглъщане да не се предизвиква повръщане - да се потърси незабавно лекарска
помощ!
Използва се чрез напръскване и ако е необходимо - разпенване. Да се разпредели равномерно върху
третираната повърхност (приблизително 0,4l/m2). Почистените повърхности да се измият с чиста вода с
температура 10 - 40 оС.
Може да предизвика алергични реакции.
Изхвърлянето на остатъците от продукта да става на място предназначено за домакински химикали. опаковката
за де предоставя за вторични суровини само напълна изпразнена.

Created By WebTrade